çeriler   atatürk posteri
Anasayfa Hakkımızda Kurucumuz Hizmetlerimiz Acenteliklerimiz İletişim
 
 
Zorunlu Sigortalar - Dask

 


KAZA SİGORTALARI
 
    Kaza terimi, kişilerin kendi iradesi dışında, ani ve harici bir nedenin etkisiyle meydana gelen, önceden tasarlanmamış bir olayı ifade eder.
 
Kaza sigortaları ise; sigortalının bir kazaya bağlı olarak uğrayacağı bedeni ve maddi zararları veya bir kaza nedeniyle ödenilmesi gerekecek tazminatları karşılamak amacıyla yapılan sigortalardır.
 
Uygulamada Kaza Branşı içinde yer alan başlıca sigorta türleri;
 
 
1) Motorlu Araç Sigortaları (Oto kaza)
 
Özel veya ticari amaçlarla kullanılan motorlu araçların kullanımına bağlı olarak meydana gelmesi muhtemel tehlikelere karşı koruma sağlayan sigortalardır. İki ana başlıkta değerlendirilebilir.
   
   Motorlu araçların kendisinde meydana gelecek fiziki hasarlar (Kasko Sigortaları)
   Motorlu aracın, üçüncü şahıslara vermiş olduğu zararlar nedeniyle, motorlu araç işletenine düşen hukuki sorumluluklar.
   Zorunlu Mali Sorumluluk  Sigortası (Trafik Sigortası)
   İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
   Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
 
  Dünyanın birçok ülkesinde, sigortalı aracın kullanımından doğabilecek, üçüncü şahıslara karşı sözkonusu olan sorumlulukların sigortası, yasa ile zorunlu tutulmaktadır.
 
 
2) Oto Dışı Kaza Sigortaları
 
   Sorumluluk Sigortaları
   Hırsızlık Sigortaları
   Cam Kırılması Sigortaları 
 
3) Ferdi Kaza Sigortaları
 
   Kasko Sigortası
   Teminat Kapsamı
 
   Kasko Sigortası; aracı, aşağıda yazılı tehlikelere karşı sigorta eder. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve  ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.
 
   Sigortalının veya aracı kullanan kişinin iradesi dışında, ani ve harici etkiler sonucunda, sigortalı aracın devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, sabit ve hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma gibi kazalar sonucu oluşan hasar ve kayıplar.
 
   Üçüncü şahısların, kötü niyet ve muziplikleri sonucu oluşan hasarlar.
   Sigortalı aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüs sonucunda meydana gelen hasar ve kayıplar.
   Sigortalı aracın yanması sonucu oluşan hasar.
 
 
   Kara Taşıtları Kasko Sigortası Sigortası Genel Şartları
 
   Teminatları bakımından kasko sigorta çeşitleri
 
 
a) Tam Kasko: Aracın yanması, çalınması, çarpması ve çarpılması sonucunda oluşacak hasarlar için teminat verilir. Bu poliçeler sigortalının talebine istaneden muafiyetli de düzenlenebilir.
      
b) Kısmi Kasko: Yanma, çalınma, çarpma ve çarpılma teminatlarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir.
      
   Bunların dışında; Sigorta şirketleri tarafından sigortalıya sunulan sigorta sözleşmeleri, kasko sigorta teminatının yanı sıra başka sigorta ürünleriyle de zenginleştirilmektedir. Paket poliçe olarak adlandırılan bu sigorta sözleşmelerinde yukarıda belirtilen teminatlara ilave olarak, aşağıdaki teminatlar da verilmektedir.
 
 
İhtiyari Mali Mesuliyet:  Karayolları Trafik Kanununa ve genel hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluk, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası limitlerini aşıyor ise, bunun üzerinde kalan kısım için paket poliçede verilen ihtiyari limitler dahilinde, ilave teminat verilebilir.
 
Ferdi Kaza: Kaza neticesinde araçtaki kişilerin bedeni zararlarına karşı teminat verilebilir. (Ölüm, yaralanma, tedavi giderleri gibi) .
 
   Dikkat Edilecek Hususlar
 
   • Ruhsat bilgilerini içeren teklif formu doldurulmalıdır.
   • Aracın orijinalinde olmayıp, sonradan ilave edilmiş tüm aksesuarlar, ses ve görüntü cihazlarının değerleri ve markaları teklif formunda gösterilmelidir.
   •  Aracın sigorta bedeli saptanırken, Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği’nin yayınladığı araç değer listesine göre belirlenmelidir. 0 km araçlarda aracın anahtar teslim bedeli esas alınır.
   •  Kasko poliçesi mutlaka ruhsatta yazılı isme düzenlenmeli, alacaklı durumda bulunan şahıs ve firmalar poliçede dain mürtehin olarak gösterilmelidir.
   •  Sigorta poliçesi mutlaka incelenmeli, istenen ve verilen teminatlar bakımından mutabık kalınmalıdır.

 

 
kaza tespit tutanağı
 
 
kaza sigortaları
yangın sigortaları
sağlık sigortaları
kaza sigortaları
yangın sigortaları
sağlık sigortası
trafik sigortaları
dask sigortaları
 

 
  kasko sigortası konut sigortası deprem sigortası iş yeri sigortası sağlık sigortası trafik sigortası ferdi kaza sigortası  
trafik sigortası sağlık sigortası kasko sigortası konut sigortası iş yeri sigortası sitemap xml