çeriler   atatürk posteri
Anasayfa Hakkımızda Kurucumuz Hizmetlerimiz Acenteliklerimiz İletişim
 
 
Ferdi Kaza

 

Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigortaları


Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk


Sigorta süresi içinde meydana gelebilecek bir olay neticesinde 3. şahısların ölümleri veya bedeni ve maddi kayıpları nedeniyle sigortalının hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.


İŞVEREN SORUMLULUK


Sigortalı yerde meydana gelen iş kazaları nedeniyle işverenin işçisine karşı hukuki sorumluluğu nedeniyle ödemek zorunda kalacağı tazminat taleplerini poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.


MESLEKİ SORUMLULUK


Poliçede ayrıca hangisine ilişkin olduğu belirtilmiş olmak kaydıyla sözleşme süresi içinde meydana gelen olaylar veya sözleşme süresi içinde doğabilecek taleplerden birisi veya ikisi için geçerli olmak üzere doğabilecek mesleki sorumlulukları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.


ZORUNLU HEKİM SİGORTASI


TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI


30 Temmuz 2010 itibari ile hekimler için mesleki sorumluluk sigortası zorunlu hale getirildi. Konuya ilişkin 21 Temmuz'da yayınlanan tebliğ sonrası AXA SİGORTA, güçlü alt yapısı, sektöre ilişkin bilgi birikimi ve dinamik yapısı sayesinde kısa sürede aksiyon alarak birçok hekimin ilk tercihi oldu.


Siz de AXA SİGORTA'ya gelin Türkiye'nin En Büyük Sigorta Şirketi* tarafından güvence altına alınmanın rahatlığını yaşayın.


(TSRŞB 2010 6. ay verilerine göre)


Kapsamı


Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası, sağlık hizmeti sunan kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların maddi, manevi tazminat ve yargılama giderlerini poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder. Poliçe bedeli peşin olarak tahsil edilir.


Bu poliçe kapsamında her bir olay için azami teminat tutarı 300,000 TL'dir. Risk gerçekleşmiş olsa dahi olay başı azami teminat miktarı sözleşme süresi boyunca aynı kalır. Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir.


Bu poliçede sigortalının sözleşme yapılmasından önceki bir yıl içinde veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olaya bağlı olarak oluşan hasarlar temin edilmiş olup, sigortalının, sözleşme süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyeti dolayısıyla, gerek sözleşme döneminde gerekse sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının zarara uğraması sonucunda oluşan talepler de teminat kapsamındadır.


Zorunlu hekim sigortası;

Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için, sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından,
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından,

Mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından yaptırılır.


Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yürürlüğünden önce Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre yapılmış olan sözleşmeler, taraflar arasında düzenlenecek zeyilname ile zorunlu sigorta hükümlerine uyarlanabilir.


FERDİ KAZA


Sigortalının sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.


Yukarıda bilgileri verilen ürün tanıtımı  AXA SİGORTA A.Ş.’nin ürün içeriğidir. Özel şartlarda şirketler arası bazı teminatlarda farklılıklar olabilir. Detaylı bilgi için bize ulaşın…


Acenteliğini yaptığımız diğer tüm şirketlerin teminat ve fiyat araştırmalarını yapabilmemiz için bize ulaşın…

                                                                                                                                                                                                                               ÇERİLER SİGORTA

 
kaza tespit tutanağı
 
 
kaza sigortaları
yangın sigortaları
sağlık sigortaları
kaza sigortaları
yangın sigortaları
sağlık sigortası
trafik sigortaları
dask sigortaları
 

 
  kasko sigortası konut sigortası deprem sigortası iş yeri sigortası sağlık sigortası trafik sigortası ferdi kaza sigortası  
trafik sigortası sağlık sigortası kasko sigortası konut sigortası iş yeri sigortası sitemap xml